Air pressure switch in tehran by

پرشر سوییچ هوا در پکیج در ادامه ی بررسی قطعات پکیج و آشنایی با نحوه ی عملکرد آنها به قطعه ای به نام پرشر سوئیچ هوا رسیده ایم و قصد داریم این قطعه پکیج را مورد بررسی قرار دهیم و شما را با این قطعه بیشتر آشنا سازیم.ابتدا درباره نحوه عملکرد پرشر سوییچ هوا توضیح مختصر می دهیم:پرشر سویچ هوا یک قطعه الکترو مکانیکی می باشد که در پکیجهای فن دار تعبیه شده است.
قسمت الکترونیکی پرشر سوییچ هوا به وسیله برق DCکه مستقیم از برد تغذیه می کند تامین می شود
داخل آن یک دیافراگم یا میکرو سوییچ وجود دارد.
دو سوراخ خروجی و ورودی یا اصطلاحا مکش و دهش در آن وجود دارد که در تصویر زیر آن را مشخص نموده ایم.