Author: varmuutta

Mirjami Sipponen-Damonte "Varmuutta Fasilitointiin" -koulutusohjelma auttaa osallistujia kehittymään asiantunteviksi fasilitaattoreiksi. Ohjelma koostuu kuudesta moduulista, jotka tarjoavat konkreettisia ja testattuja menetelmiä onnistuneeseen ryhmäfasilitointiin ja tiimien kehittämiseen. Ohjelma soveltuu erilaisille ammattilaisille, kuten... Read More

International Association of Facilitators (IAF) on laatinut luettelon fasilitaattoreiden pätevyysvaatimuksista, jotka luovat perustan onnistuneelle ryhmän fasilitoinnille. Nämä vaatimukset on muodostettu fasilitaattorin työn tärkeistä osaamisalueista, ja ne ovat osallistavien ryhmäprosessien ohjaamisen... Read More

Fasilitointi on prosessi, jossa tarjotaan tavoitteellista ohjausta ryhmätoimintaan, kuten palavereihin, tapaamisiiin ja työpajoihin, ja jossa pyritään kaikkien jäsenten aktiiviseen ja tasavertaiseen osallistumiseen. Onnistunut fasilitointi koostuu huolellisesta suunnittelusta, yhteistyöstä ja turvallisesta... Read More

Organisaatioissa fasilitointi on keskeisessä asemassa muutosten edistämisessä. Fasilitoinnissa korostetaan ryhmän jäsenten aktiivista ja tasavertaista osallistumista kokouksissa ja työpajoissa. Mirjami Sipponen-Damonten Varmuutta fasilitointiin -kirjassa kerrotaan, miten ryhmän jäsenten osallistumista voidaan ohjata... Read More