Budowanie wiarygodności: Etyczne podejście kluczem do sukcesu.

Transparentność jest także kluczowym elementem etycznego email marketingu. Odbiorcy powinni mieć jasność co do tego, dlaczego otrzymują wiadomości od danej firmy i jakie są cele wysyłanych informacji. Wszelkie warunki subskrypcji powinny być klarowne i łatwo dostępne, a odbiorcy powinni mieć możliwość łatwego wypisania się z listy subskrybentów w każdym momencie.