Zasady Etycznego Zbierania Danych Osobowych w Email Marketingu
Ochrona danych osobowych odbiorców jest kluczowym elementem etycznego email marketingu. Firmy powinny zbierać i wykorzystywać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa oraz z poszanowaniem prywatności i praw odbiorców. Wysyłanie wiadomości powinno być ograniczone do osób, które wyraźnie wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, a warunki subskrypcji powinny być jasno określone i łatwo dostępne dla odbiorców. Dbałość o etykę w zbieraniu danych buduje zaufanie i lojalność klientów.